Sea Kelp

Sea Kelp

Letershik Deti – Sea Kelp

Ky produkt përmban më shumë se 50 elemente të cilat mund t’i gjeni në det që nënkupton se është burimi më i balancuar i elementeve në botë.

Jodi është një nga zbuluesit të hormoneve tiroide. Ndërmjet 15 dhe 20 mg është sasia të cilën trupi ynë e ka në kushte normale.

Përvetësimi i jodit varet nga ngopja e trupit me jod. Disa perime kanë efekt negativ në të si është lakra jeshile, lakra, rrepka dhe mini-lakra (ang. brussels sprout).

SKU: 291.
Category: .

Leshteriku i detit është një formulë unike që ndih- mon promovimin e shëndetit të tiroides. Kjo bimë e oqeanit është e paketuar me materie ushqyese dhe ofron një burim të pasur të jodit, një mineral qenësor i njohur për funksionimin e shëndetshëm të tiroides. Jodi ndikon në këto funksione:

  • Mirëmbajtjen e funksionimit normal mendor,
  • Proceset normale metabolike për prodhimin e energjisë,
  • Funksionet normale të sistemit nervor,
  • Ruajtjen e gjendjes normale të lëkurës,
  • Funksionet normale të tiroides.