Compact Piston Nebulizer – NEB

Compact Piston Nebulizer – NEB

SKU: 1194.
Category: .

PËRSHKRIMI

Pajisja aerosolterapike është e pajisur me kompresor inovativ me piston me performancë të lartë dhe që punon pa ndërprerje.

Presioni i lartë operues siguron një kohë të shpejtë nebulizmi dhe dimension të grimcave terapeutikisht efektive, gjithashtu duke ju falënderuar 2 shpejtësive Neboplus Ampul.

Dimensionet kompakte e lehtësojnë transportin dhe depoimin. Është i pajisur me dorezë, mbledhës të kabllos, ka vend për ampul dhe filtër rezervë.

Ka dizajn modern, kuti plastike që nuk thehet dhe ngjyrë atraktive.

 

      

 

PAJISJET

 

 

DETAJET TEKNIKE

Presioni funksionues: 0,8 bar

Rrjedha e lirë: 14 lpm

Koha e funksionimit: pa pushim (non stop)

Shkalla Nebulizimit* me prizë të hapur: 0,37 ml/min

Shkalla Nebulizimit* me prizë të mbyllur:  0,22 ml/min

Mmd/MMAD: 5 µm

Garancioni: 2 vjet

Shënime:

*Të dhënat janë variabile varësisht nga ilaçi që përdoret. Të dhënat janë matur përmes teknologjisë së difraksionit me laser që përdor një tretje (solucion) fiziologjike. Të dhënat janë siguruar nga nebulizmi 4 ml i tretjes fiziologjike.

Të dhënat teknike janë vetëm treguese dhe nuk kanë vlerë kontraktuese. Të gjitha informacionet e dhëna në ueb faqe dhe në dokumente që mund të shkarkohen apo mund të shihen online të cilat kanë të bëjnë me pajisje medicinale nuk janë të karakterit apo natyrës reklamuese.

Në çfarëdo forme që bëhen, e gjithë përmbajtja ka natyrë informuese dhe u drejtohet specifikisht mjekëve farmacistë dhe profesionistëve të fushës. Një kohëzgjatje tjetër Garancioni mund të ofrohet nga kompania.

NORDITALIA mban të drejtat për të ndryshuar të dhënat teknike, funksionale, të performancës si dhe ato estetike pa asnjë njoftim.

Kodi i rishikimit: 01/19