Thermometers TD-21

Thermometers TD-21

SKU: 1197.
Category: .

PËRSHKRIMI

Termometër digjital për matjen e temperaturës së trupit. E regjistron temperaturën shpejt.

Jep sinjal me zë në rast të temperaturës së lartë. Ideal për matjen e temperaturës në rektum dhe nën gjuhë.

Ka ekran të lehtë për t’u lexuar. E ruan në memorie matjen e fundit. Shumë pajisje që shiten në treg bëjnë matje të shpejta të cilat shpesh nuk janë të besueshme.

Termometri ynë bën një matje reale.

 

DETAJET TEKNIKE

Alarm për ethe.

Memoria: Matja e fundit

Ka sinjalizues.

Temperatura shfaqet në °C.

Bateria e përfshirë.

Saktësia: ± 0,1 °C

Shkalla e matjes: 32 ÷ 42,9 °C

Pesha së bashku me bateri: 11 g

Garancioni: 2 vjet

Shënime:

Të dhënat teknike janë tregues dhe nuk kanë vlerë kontraktuese. Të gjitha informacionet e dhëna në ueb faqe dhe në dokumente që mund të shkarkohen apo mund të shihen online të cilat kanë të bëjnë me pajisje medicinale nuk janë të karakterit apo natyrës reklamuese.

Në çfarëdo forme që bëhen, e gjithë përmbajtja ka natyrë informuese dhe u drejtohet specifikisht mjekëve farmacistë dhe profesionistëve të fushës. Një kohëzgjatje tjetër e Garancionit mund të ofrohet nga kompania.

NORDITALIA mban të drejtat për të ndryshuar të dhënat teknike, funksionale, të performancës si dhe ato estetike pa asnjë njoftim.

Kodi i rishikimit: Ed. 01/17