Ekspozimi i produkteve tona në barnatoret kosovare

 

Jemi prezent në shumicën e barnatoreve në vendin tonë, në rreth 500 pika shitëse e që përfshijnë të gjitha qytetet kosovare. 

 

Begolly Pharmacy

Uno Pharm

Barnatore Valeriana

Jara Pharmacy

Barnatore Arisi

Barnatore Daris

Barnatore Valeriana

Rexall Pharm


Triti Pharm

Active Pharm