Rreth A-Life

A-Life, e themeluar, pranë Agjencionit për regjistrimin e bizneseve në Kosovë, selia e sëcilës gjindet në Prishtinë. Është kompani private, e cila merret me distribuimin e produkteve, pajisjeve medicinal edhe kozmetikës. Kompania A-Life operon si DepoFarmacetuike-Qarkullues me Shumicë për Produkte dhe Pajisje Medicinale,për Territorin e Kosovës, licensuar nga Agjensioni për Produkte dhe PajisjeMedicinale – Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës.

Distribuimi i produkteve të suplementeve dietare dhe të kozmetikës mundësohet me bashkëpunimin dhe krijimin e marredhenieve të partneritetit me kompani sikurse janë: BiosLine dhe Farmavita. A-Life, për të mundësuar shpërndarjen e produkteve farmaceutike dhe kozmetike bazohet në modelin e përsosmërisë dhe lidhjeve të vazhdueshme me partnerët tanë, furnizuesve, distributorëve,barnatoreve dhe komunitetit mjeksor.

Kontakti

+383 (0) 46 881 881
info@a-life.co

Orari i Punës

H – P:08:00 – 16:00

SH:08:30 – 14:00

Misioni Ynë

Qëllimi i kompanisë A-Life,është që përmes bashkëpunimit të saj me partner të huaj dhe vendor të mundësojë hyrjen e produkteve të ndryshme mjeksore– farmaceutike, kozmetike etj,në tregun vendor dhe përmes kësaj të mundësoj punësimin edhe inkuadrimin e personave të interesuar të cilët mund të prezantojnë ide të reja në fushën e shkencës mjeksore, shitjes, marketingut dhe teknologjisë. Misioni ynë është që të vazhdojmë të punojmë dhë ofrojmë shërbime më të mira, dhe të kënaqshme për klientet ekzistues dhe të ardhshëm.

Promovimi

Promovimi në mënyrën më të mire të mundshme i produkteve te reja dhe lansimi i tyre ne tregun e Kosovës.

Formimi i Tregut

Pjesmarrja në formimin e tregut.

Bashkëpunimi

Bashkëpunim me institucionet shtetërore, private e shkencore dhe qendrat mjeksore e kozmetike.

Ngrita e Standardit

Përmirësimi i standardave të produkteve mjeksore dhe kozmetikes.

We pride ourselves on have a team of highly skilled

Not cool. Our tightly knitted fabric holds its form after repeated wear. Plus, Aldays dress up or down, no prob. So you can wear them all day. Get it?

Slava Fedutik

Founder, Chief Creative

Jennifer C.

Founder, Chief Creative

Valeriia Nadopta

Founder, Chief Creative

Jonh Henry

Founder, Chief Creative