Snuza HeroMD

Snuza Hero monitorues gjumi me certifikatë mjekësore.

Certifikimi mjekësor nënkupton që Snuza HeroMD: është testuar rigorozisht dhe është vlerësuar klinikisht për efikasitetin dhe besueshmërinë.
Është i çertifikuar sipas standardeve më të larta të cilësisë.
I përmbahet një grupi të rreptë standardesh sigurie.

Për të parë manualin e përdorimit, klikoni këtu: